Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-01-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Circulaires en heeft als identifier "stcrt-2018-2171".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gerectificeerd door stcrt-2018-2171-n1
Grondslag Arbocatalogus Beeldschermwerk sector Rijk
Identifier stcrt-2018-2171
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-01-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 2171
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Circulaires
Taal nl
Titel Circulaire tegemoetkoming kosten beeldschermbril sector Rijk
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties