Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2018 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Onteigeningen en heeft als identifier "stcrt-2018-20815".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-20815
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2018-04-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 20815
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Onteigeningen
Taal nl
Titel Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Katwijk voor de uitvoering van de bestemmingsplannen Trappenberg-Kloosterschuur en 1e partiële herziening Trappenberg-Kloosterschuur van de gemeente Katwijk
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties