Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-71047-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-12-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Heeft nodig stcrt-2017-71047
Identifier stcrt-2017-71047-n1
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-12-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 71047
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Rectificatie publicatie Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Versie nummer n1
Versieinformatie Rectificatie