Rectificatie publicatie Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen

12 december 2017

nr. 2017-188201.

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Op 22 december 2017 is in de Staatscourant, nr. 71047, het besluit Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen, nr. 2017-188201 verschenen.

In deze publicatie staat in de koptekst abusievelijk het woord Conceptbesluit. De koptekst moet worden gelezen als: ‘Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen’.

Naar boven