Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-11-2017 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Onteigeningen en heeft als identifier "stcrt-2017-60803".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-60803
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2017-11-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 60803
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Onteigeningen
Taal nl
Titel Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Heeze-Leende voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Bulders van de gemeente Heeze-Leende
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties