Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-2017 gepubliceerd door Hoorn. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2017-4671".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Hoorn
Identifier stcrt-2017-4671
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-01-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 4671
Publicerende organisatie Hoorn
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0405.BPBangertOfase1en2-va01
Taal nl
Titel Vastgesteld bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder, fase 1 en 2, Hoorn
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken