Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-08-2017 gepubliceerd door Rotterdam. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2017-46308".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Gemeente Rotterdam - Verkeersbesluit verbod stil te staan ter hoogte van entree IJsselburgh en instellen laad- en losplaats - Schinnenbaan 130-544
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 98583 434401
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rotterdam
Externe bijlage Ondertekende versie |exb-2017-34907
Identifier stcrt-2017-46308
Jaargang 2017
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 3077JJ 112
Publicatiedatum 2017-08-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46308
Publicerende organisatie Rotterdam
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Schinnenbaan
Taal nl
Titel Gemeente Rotterdam - Verkeersbesluit
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersbordcode E7
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats Rotterdam