Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2017-18288".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 218700 466515
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier stcrt-2017-18288
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7217SM 10
Publicatiedatum 2017-03-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18288
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Rubriek Overig
Straatnaam Esveldsdijk
Taal nl
Titel Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de grondwateronttrekking ten behoeve van de renovatie door Gasunie van het meet- en regelstation Esveld te Harfsen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Harfsen