Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-03-2017 gepubliceerd door Heemskerk. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2017-13020".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Heemskerk
Geo informatie (gemeente) Heemskerk
Geo informatie (gemeente) Velsen
Geo informatie (gemeente) Beverwijk
Grondslag art. 1 WGR;1.0:c:BWBR0003740&artikel=1&g=2015-01-01
Identifier stcrt-2017-13020
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-03-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13020
Publicerende organisatie Heemskerk
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken