Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2017, 13020Instelling gemeenschappelijke regelingenGemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010

Logo Heemskerk

De raad van de gemeente Heemskerk maakt bekend dat de gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010 als volgt wordt gewijzigd:

Artikel 1  

Artikel 1, aanhef en onder a, wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

a. het samenwerkingsgebied: het gezamenlijke grondgebied van de aan deze regeling deelnemende gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk;

Nieuwe tekst

a. het samenwerkingsgebied: het gezamenlijke grondgebied van de aan deze regeling deelnemende raden en colleges van de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen;

 

Artikel 1, aanhef en onder c, wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

c. deelnemers: de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten;

Nieuwe tekst

c. deelnemers: de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende raden en colleges van de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen;

De gewijzigde regeling treedt een dag na publicatie in werking.

Namens deze,