Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010

Logo Heemskerk

De raad van de gemeente Heemskerk maakt bekend dat de gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010 als volgt wordt gewijzigd:

Artikel 1  

Artikel 1, aanhef en onder a, wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

a. het samenwerkingsgebied: het gezamenlijke grondgebied van de aan deze regeling deelnemende gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk;

Nieuwe tekst

a. het samenwerkingsgebied: het gezamenlijke grondgebied van de aan deze regeling deelnemende raden en colleges van de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen;

 

Artikel 1, aanhef en onder c, wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

c. deelnemers: de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten;

Nieuwe tekst

c. deelnemers: de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende raden en colleges van de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen;

De gewijzigde regeling treedt een dag na publicatie in werking.

Namens deze,

Naar boven