Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2016 gepubliceerd door Breda. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-67719".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 116376 400026
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-67719
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4817
Publicatiedatum 2016-12-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 67719
Publicerende organisatie Breda
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0758.AB2016221003-0401
Straatnaam Minervum
Subrubriek omgevingsvergunning met planafwijking
Taal nl
Titel Verlening omgevingsvergunning met afwijking Minervum 7481
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Breda