Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-2016 gepubliceerd door De Marne. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-53911".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (provincie) Groningen
Identifier stcrt-2016-53911
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-10-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 53911
Publicerende organisatie De Marne
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.1663.BG2009herz09-ON02
Taal nl
Titel Bestemmingsplan Theehuis Westpolder
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken