Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2016 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2016-51724".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Provincie Zeeland - Instellen adviessnelheid van 50 km/u - Knooppunt De Poel (A256 km. 0.920k)
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeeland
Identifier stcrt-2016-51724
Jaargang 2016
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Zeeland
Publicatiedatum 2016-09-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 51724
Publicerende organisatie Zeeland
Referentienummer 16014081
Rubriek Verkeersbesluiten
Samenvatting inhoud Instellen van adviessnelheid 50 km/u op de provinciale weg A256 bij knooppunt De Poel in de bocht komend vanuit Vlissingen richting Goes.
Taal nl
Titel Verkeersbesluit: instellen adviessnelheid 50 km/u voor provinciale weg A256 (A58-Goes) ter hoogte van km. 0.920k
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersbordcode A4
Wegcategorie Stroomweg
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto