Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-08-2016 gepubliceerd door Staphorst. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-45869".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 209432 518665
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-45869
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 7951LE 15
Publicatiedatum 2016-08-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 45869
Publicerende organisatie Staphorst
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0180.5112016001-VS01
Straatnaam D'Olde dijk
Subrubriek wijzigings- of uitwerkingsplan
Taal nl
Titel VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, D'OLDEDIJK 15-17’
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Staphorst