Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2016 gepubliceerd door Lansingerland. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2016-3616".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lansingerland
Geo informatie (gemeente) Lansingerland
Grondslag N.v.t.;
Identifier stcrt-2016-3616
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-01-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 3616
Publicerende organisatie Lansingerland
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Besluit tot 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken