Besluit tot 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg

Logo Lansingerland

 

De burgemeesters, raden en colleges van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Besluiten

In te stemmen met de voorgelegde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg zoals opgenomen in brief I15.33400 onder toevoeging van een nieuw lid 8 aan artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling:

 • 8.

  Voor de stemverhouding in het Algemeen Bestuur geldt:

  • a.

   Ieder lid van het Algemeen Bestuur dat tevens lid is van het Dagelijks Bestuur krijgt 1 stem in het Algemeen Bestuur.

  • b.

   Ieder lid van het Algemeen Bestuur dat niet tevens lid is van het Dagelijks Bestuur krijgt 1,5 stem in het Algemeen Bestuur.

Deze derde wijziging treedt in werking een dag na publicatie én nadat de in beide gemeenten genomen besluiten zijn ingeschreven in de registers die in beide gemeenten worden bijgehouden op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Lansingerland d.d. 17 december 2015

De griffier,

mw. drs. M. Walhout

de voorzitter,

drs. P. van de Stadt

Vastgesteld in de collegevergadering van burgemeester en wethouders van Lansingerland d.d. 10 november 2015

de secretaris,

drs. Ing. A. Eijkenaar

de burgemeester,

drs. P. van de Stadt

Vastgesteld door de burgemeester van Gemeente Lansingerland op d.d. 10 november 2015

drs. P. van de Stadt

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Zoetermeer d.d. 14 december 2015

de griffier,

drs. K. Bolt

de voorzitter,

Ch. B. Aptroot

Vastgesteld door de burgemeester van Gemeente Zoetermeer d.d. 10 november 2015

Ch. B. Aptroot

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 november 2015

de secretaris,

mw. drs. M.H.H. Koek

de burgemeester

Ch. B. Aptroot

Naar boven