Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2016 gepubliceerd door Papendrecht. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-30825".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type bestemmingsplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Papendrecht
Identifier stcrt-2016-30825
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-06-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 30825
Publicerende organisatie Papendrecht
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver-3001
Samenvatting Vaststelling van bestemmingsplan Aalscholver met het besluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder.
Taal nl
Titel Vaststelling bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver en besluit hogere waarden Wet geluidhinder
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken