Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2015 gepubliceerd door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-46072-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Heeft nodig stcrt-2015-46072
Identifier stcrt-2015-46072-n1
Jaargang 2015
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2015-12-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46072
Publicerende organisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Rectificatie van WBV 2015/20
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Versie nummer n1
Versieinformatie Rectificatie