Rectificatie van WBV 2015/20

In de Staatscourant van 23 december 2015, nr. 46072, is het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 december 2015, nummer WBV 2015/20, houdende wijzigingen van de Vreemdelingencirculaire 2000 gepubliceerd. Abusievelijk zijn bijlage 4 (Model M109) en bijlage 8 (Model M105) verkeerd weergegeven. Bijlage 4 en 8 worden daarom opnieuw gepubliceerd.

BIJLAGE 4

Model M109 Maatregel van bewaring als bedoeld in artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000 (VW)

BIJLAGE 8

Model M105 Proces-verbaal staandehouding/overbrenging/ophouding

Naar boven