Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-41080".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-11-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag De artikelen 37, tweede lid, 52, derde lid, 58, tweede lid, 59, 60, eerste lid, 61, eerste lid, en 62, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, de artikelen J 7, J 16, derde lid, K 4, vierde lid, L 11, tweede lid, en M 6, eerste en tweede lid, van de Kieswet en artikel 47b, eerste lid, van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming.
Identifier stcrt-2015-41080
Jaargang 2015
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-11-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 41080
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 november 2015, nr. 2015-0000520304, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling en de Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland in verband met de vaststelling van enkele modellen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken