Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2015, 38490Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 november 2015, nr. WJZ/15147884, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2016 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2016)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vijfde lid, en 47, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

basisbedrag:

basisbedrag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, artikel 28, eerste lid, en artikel 44, eerste lid, van het besluit;

besluit:

Besluit stimulering duurzame energieproductie;

regeling 2008:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

regeling 2009:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

regeling 2010:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

regeling 2011:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011

regeling 2012:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

regeling 2013:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;

regeling 2014:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014;

regeling 2015:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015;

tenderbedrag:

tenderbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2016 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,227 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie AVI

€ 0,093 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,227 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

€ 0,092 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,227 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

€ 0,090 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

€ 0,081 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,048050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15kWp

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel b

Wind op land < 6 MW windrijk

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,052623 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

AWZI/RWZI – thermische drukhydrolyse

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Wind op zee

€ 0,054994 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

AWZI/RWZI – thermische drukhydrolyse

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Wind op zee

€ 0,048010 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

AWZI/RWZI – thermische drukhydrolyse

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8

Wind op land

€ 0,038 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10

Wind één op één vervanging

€ 0,038 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12

Wind op verbindende waterkeringen

€ 0,038 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Wind in meer

€ 0,038 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Osmose

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62

Wind op land, overgangsregeling

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2016 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,051150 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2016 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42a, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 51, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 86, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en covergisting hub (warmte)

€ 0,0172 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en covergisting hub (WKK)

€ 0,0346 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 59, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en covergisting

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid

Allesvergisting, Vergisting en covergisting van dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid

Allesvergisting (hernieuwbaar gas), vergisting en covergisting van dierlijke mest (groen gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (hernieuwbaar gas)

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties (hernieuwbaar gas)

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (hernieuwbaar gas) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas)

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing (hernieuwbaar gas)

€ 0,0221 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 22

Allesvergisting (hernieuwbaar gas), vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (hernieuwbaar gas)

€ 0,022 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24

AWZI, RWZI (hernieuwbaar gas)

€ 0,022 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (hernieuwbaar gas) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas)

€ 0,022 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Biomassavergassing (≥ 95% biogeen)

€ 0,022 per kWh

€ 0 per kWh

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2016 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, of 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, of artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa

€ 0,0306 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 0,0172 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,0243 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 91, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, co-vergisting

€ 0,0306 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0319 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,0306 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK)

€ 0,0217 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 0,0244 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 111, eerste lid, onderdeel a

Biomassa- allesvergisting (WKK)

€ 0,0335 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 111, eerste lid, onderdeel b

Biomassacovergisting (WKK)

€ 0,0331 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

€ 0,0172 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding covergisting

€ 0,0000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 121, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0524 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en covergisting (WKK)

€ 0,0335 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 0,0260 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 60, eerste lid

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte

€ 0,0306 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid,

Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 2700 meter diepte

€ 0,0172 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

€ 0,0219 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0319 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,0306 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW

€ 0,0212 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW

€ 0,0244 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 0,0172 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0524 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0342 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

€ 0,0260 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0172 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0306 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e

Allesvergisting gecombineerde opwekking, vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0338 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 60, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte < 5 MWth

€ 0,0306 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 60, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte ≥ 5 MWth

€ 0,0172 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid

Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 3300 meter diepte

€ 0,0172 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

€ 0,0219 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0319 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,0306 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa (WKK) >10 MW ≤ 100 MW

€ 0,0212 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa (WKK) ≤ 10 MW

€ 0,0244 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 0,0172 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0524 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0329 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

€ 0,0260 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0172 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0306 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting gecombineerde opwekking en vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0323 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdeel e

vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, 0,5-5 MWth

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,017 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,017 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook en nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3500 meter diepte

€ 0,017 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38

Geothermie, warmtekracht

€ 0,022 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie van biomassa, 10-100 MWe

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie van biomassa (WKK) ≤ 10 MWe

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande allesvergisting, uitbreiding warmte en bestaande thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa, uitbreiding warmte

€ 0,017 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 100 m2

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,033 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

€ 0,026 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,017 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdelen a, b en f

Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdelen c en d

Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,032 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,042 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56

RWZI – Thermofiele vergisting van secundair slib

€ 0,032 per kWh

€ 0 per kWh

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

1. Inleiding

Deze regeling is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (hierna: Besluit SDE). Op basis van het Besluit SDE wordt productie van hernieuwbare energie gestimuleerd door het verschil te subsidiëren tussen de gemiddelde kostprijs van aangewezen categorieën installaties voor duurzame energieproductie en de gemiddelde marktwaarde daarvan. Het subsidiebedrag is het verschil tussen een basisbedrag (de integrale kostprijs van een eenheid energie) en een correctiebedrag dat gerelateerd is aan onder meer de energieprijs. De correctiebedragen worden jaarlijks opnieuw berekend om zo de ontwikkeling van de marktwaarde mee te nemen in de hoogte van de subsidie. Als de correctie voor energieprijzen lager wordt dan de basisenergieprijs dan wordt die correctie gelijkgesteld aan de basisenergieprijs. De basisenergieprijs wordt jaarlijks per type technologie bepaald en is vastgelegd in de afgegeven beschikkingen.

2. Doel

In deze regeling zijn de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting voor 2016 opgenomen voor de verschillende categorieën productie-installaties. De correctiebedragen worden vastgesteld voor producenten aan wie subsidie is verleend op grond van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 en de Regeling windenergie op zee 2009. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vijfde lid, en 47, vijfde lid, van het Besluit SDE.

Voor de bevoorschotting van 2016 wordt gecorrigeerd voor de jaargemiddelde marktwaarde van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking die vallen onder een aangewezen categorie productie. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installaties verschillen.

3. Opzet van deze regeling

De opzet van de regeling is identiek aan de opzet van de regeling voor de correcties voor de voorschotverlening 2015. In een paragraaf per energievorm (elektriciteit, gas en warmte / gecombineerde opwekking elektriciteit en warmte) worden in een tabel per aanwijzingsregeling de correctiebedragen gegeven voor de in die regeling aangewezen categorieën. De tweede kolom van elke tabel geeft een verkorte omschrijving van de categorie. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving dient men de betreffende aanwijzingsregeling zelf erop na te slaan.

4. Rekenwijze en uitgangspunten

Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit SDE (Stb. 2007, 410 en Stb. 2011, 548). De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar voor 1 april vastgesteld.

Bij de rekenwijze voor het bepalen van de correcties voor energieprijzen zijn de volgende uitgangspunten meegenomen.

 • 1. Gemiddelde waarde van relevante index, niet volumegewogen. De relevante indices zijn:

  • elektriciteit, zon-PV kleinschalig1: het marginale kleinverbruikerstarief inclusief alle kWh-afhankelijke kosten bij levering van 3500 kWh;

  • elektriciteit, zon-PV grootschalig2: APX (day ahead-markt, dit is de gemiddelde prijs voor elektriciteit die is verhandeld op de APX tussen 8 en 23 uur, inclusief weekeinddagen);

  • elektriciteit, overige elektriciteitsproductie: uurgemiddelde prijs van de APX (day ahead-markt, basislast);

  • gas: TTF-prijs op de ICE-ENDEX (termijnmarkt, year ahead).

   De correctiebedragen voor warmte worden afgeleid uit deze index voor gas:

   • voor de kleine en middelgrote warmtetoepassingen geldt een warmteprijs van 1 1/9e van de gasprijs (TTF+ energiebelasting). Hierbij geldt voor kleine installaties het energiebelastingtarief van 0,1985 €/Nm3 gas en voor middelgrote installaties het energiebelastingtarief van 0,0255 €/Nm3;

   • voor de warmtetoepassing op grote schaal geldt een warmteprijs van 70% van de gasprijs (TTF);

   • de correctiebedragen voor gecombineerde opwekking maken gebruik van twee indices: APX (voor de elektriciteitsproductie) en TTF (voor de warmtelevering);

   • warmtekrachtverhouding conform de referentie-WKK-installatie die ten behoeve van de basisbedragen gebruikt is.

 • 2. Onbalansfactor 0,94 voor zon-PV (≥15 kWp).

 • 3. Profiel- en onbalansfactor voor alle windprojecten: 0,913

 • 4. De biogene fractie van energie uit afval (AVI-factor) wordt jaarlijks bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methodiek vastgelegd in het protocol hernieuwbare energie. De meest recente AVI-factor is gebaseerd op gegevens uit 2014 en bedraagt 54%. Dit wordt ook gebruikt voor het bepalen van het voorlopige correctiebedrag voor 2016.

5. Berekende correcties voor energieprijzen

De gemiddelde day ahead-elektriciteitsprijs op de APX over de periode 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 komt uit op € 0,0421/kWh (APXbasislast ). De pieklastprijs, van 8 tot 23 uur (incl. zaterdag en zondag), bedroeg voor deze periode gemiddeld € 0,0463 /kWh (APXpiek ). De gemiddelde termijnprijs voor TTF-gas voor de periode 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 voor levering in 2016 was € 0,0221 €/kWhHHV. Voor de marktindex voor de categorie kleinschalig zon-PV is gebruik gemaakt van de elektriciteitsprijzen huishoudens zoals deze halfjaarlijks worden gepubliceerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Voor deze marktindex zijn alleen de kosten die daadwerkelijk per kWh gerekend worden van belang, d.w.z. leveringstarief en energiebelasting3 vermeerderd met BTW. Deze kosten zijn € 0,227/kWh.

Enkele voorbeelden van de detailberekening van de correcties voor energieprijzen volgen hieronder. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het effect dat als de correctie lager wordt dan de basisenergieprijs, de correctie gelijk wordt gesteld aan de basisenergieprijs.

Wind op land (tot en met SDE+ 2014)

Correctiebedrag = marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag = € 0,0421/kWh*0,913 *1,25 = € 0,048 /kWh

Wind op land (vanaf SDE+2015)

Correctiebedrag = marktindex * profiel- en onbalansfactor

Correctiebedrag = € 0,0421/kWh*0,913 = € 0,038 /kWh

Wind op zee

Correctiebedrag = marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag = € 0,042068/kWh * 0,913 * 1,25 = € 0,048010 /kWh

Zon-pv (kleinschalig)

Correctiebedrag = gemiddelde prijs kleingebruiker

Correctiebedrag = € 0,227/kWh

Zon-pv (grootschalig)

Correctiebedrag= marktindex * onbalansfactor

Correctiebedrag= € 0,0463/kWh * 0,94 = € 0,044 /kWh

Afvalverbranding

Correctiebedrag= marktindex/hernieuwbaar aandeel

Correctiebedrag = € 0,0421/kWh / 0,54 = € 0,078 /kWh

Afvalverbranding warmte

Correctiebedrag = marktindex * 70% * omrekenfactor / hernieuwbaar aandeel

Correctiebedrag= € 0,0221/kWhHHV * 70% * (35,17 MJHHV/Nm3 /31,65 MJLHV/Nm3) / 0,54 =

€ 0,0319 /kWh

Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties, biomassa, waterkracht en osmose (overig-elektriciteit)

Correctiebedrag = marktindex

Correctiebedrag = € 0,042 /kWh

Hernieuwbaar gas

Correctiebedrag = marktindex

Correctiebedrag = € 0,0221 kWhHHV

Warmte op kleine schaal

Correctiebedrag = (marktindex * omrekenfactor + energiebelasting / omrekenfactor) / gasketelrendement

Correctiebedrag = (€ 0,0221 /kWhHHV x (35,17 MJHHV/Nm3 / 31,65 MJLHV/Nm3) + € 0,1985 /Nm3 / (31,65 MJLHV/m3 x 3,6 MJ/kWh))/ 90% = € 0,052 /kWh

Warmte op middelgrote schaal

Correctiebedrag = (marktindex * omrekenfactor + energiebelasting/ omrekenfactor)/ gasketelrendement

Correctiebedrag = (€ 0,0221/kWhHHV * (35,17 MJHHV/Nm3 / 31,65 MJLHV/Nm3)+ € 0,0255/Nm3 / (31,65 MJLHV/m3 x 3,6 MJ/kWh)) / 90% = € 0,0306 /kWh

Warmte op grote schaal

Correctiebedrag= marktindex * omrekenfactor * 70%

Correctiebedrag= € 0,0221 /kWhHHV * (35,17 MJHHV/Nm3 / 31,65 MJLHV/Nm3) * 70% =€ 0,0172 /kWh

Gecombineerde opwekking

Correctiebedrag = (warmteproductie * warmteprijs + elektriciteitsproductie * elektriciteitsprijs)/ (warmteproductie + elektriciteitsproductie)

Voorbeeld thermische conversie > 10 MW (SDE+ 2012):

Correctiebedrag = (375.000.000 kWh * € 0,0172/kWh + 82.000.000 kWh * € 0,0421 /kWh) / (375.000.000 + 82.000.000 kWh) = € 0,0217 /kWh

6. Regeldruk

De regeling tot vaststelling van de (voorlopige) correctiebedragen heeft geen gevolgen voor de regeldruk. De administratieve lasten van de openstelling zijn in een eerder stadium vastgesteld op ca. 0,06% (zie de toelichting bij de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012, Stcrt. 2012, 3609).

7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. De minimale invoeringstermijn voor een ministeriële regeling is gelet op de vaste verandermomenten twee maanden. Publicatie van deze regeling zou om die reden uiterlijk 1 november 2015 moeten plaatsvinden, maar vindt kort daarna plaats. Doorschuiven naar een volgend vast moment van inwerkingtreding is niet in het belang van de subsidieontvangers. De bekendmaking van de regeling dient gelet op de subsidieverstrekking in 2016 zo snel mogelijk te geschieden.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Kleinschalig zon-PV: in aanwijzingsregeling 2008 (>0,6 kWpen ≤ 3,5 kWp), in 2009 (>0,6 kWp en ≤ 15 kWp), in 2010 (≥1 kWp en ≤15 kWp)

X Noot
2

Grootschalig zon-PV: in aanwijzingsregeling 2009 (Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp), in 2010 (>15 kWp en ≤100 kWp), in 2011 (≥15 kWp), in 2012 (≥15 kWp), in 2013 (≥15 kWp), in 2014 (≥15 kWp), in 2015 (≥15 kWp)

X Noot
3

Dit geldt ook voor aan de energiebelasting gerelateerde kosten, zoals de heffing "Opslag Duurzame Energie", zoals die met ingang van l januari 2013 wordt geheven.