Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 38163Overig

Diverse mobiliteitsprojecten 2015-2017, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. We verminderen de files op de drukste punten met 20 procent en realiseren 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in die drukste gebieden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen, heeft samen met de twaalf drukste stedelijke regio’s, een pakket van 355 praktische, meetbare maatregelen binnen dit programma opgesteld. Gezien de eerste positieve resultaten is in 2014 besloten het programma voort te zetten. Het ministerie en de regio’s investeren daarom aanvullend circa 600 miljoen euro in de periode 2014 tot en met 2017.

Per regio is een eigen regionaal pakket maatregelen overeengekomen bestaande uit een combinatie van ITS (Intelligente Transport Systemen), vraagbeïnvloeding en aanleg van extra infrastructuur en gericht op zowel de fiets, de auto als het openbaar vervoer. Ook is er per regio een bestuurlijk trio dat de projecten aanstuurt en stimuleert. Het trio bestaat uit een gecommitteerde regionale bestuurder, een bestuurder van het bedrijfsleven en de Minister. Elke maatregel wordt uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak wordt geaccordeerd door het bestuurlijk trio.

Doel en looptijd van de Plannen van Aanpak

Het programma Beter Benutten bevat diverse projecten ter stimulering van het mijden van de spits (auto en weg) en het gebruik van fietsen en e-bikes. Daartoe zijn en worden beloningsprojecten gestart in Maastricht, Brabant, Twente, Groningen-Assen, Midden-Nederland, Metropoolregio Amsterdam, Rotterdam, Arnhem-Nijmegen en Zwolle-Kampen waarbij deze gedragsverandering met een financiële prikkel wordt bevorderd. De beloningsprojecten zijn beschreven in Plannen van Aanpak. Het doel van de Plannen van Aanpak is het uitwerken en vastleggen van de uitvoering van de onderhavige projecten. In deze publicatie wordt melding gemaakt van de projecten die zijn vastgesteld. De looptijd van de projecten is verschillend. Een aantal projecten is reeds in 2015 gestart, andere projecten zullen in 2016 van start gaan. Voor alle projecten geldt dat deze uiterlijk 31 december 2017 eindigen. In enkele gevallen is sprake van een verlenging van bestaande projecten wegens succes, waarbij sprake is van nieuwe deelnemergroepen.

Maastricht

In de regio Maastricht vinden drie beloningsprojecten plaats:

 • 1. Verlenging van het project ‘fietsimpuls Maastricht-beloningsysteem voor Forensen’ (Stcrt. 2013, 34274) tot en met 31 december 2017.

 • 2. Maatregelpakket OV (2015-2017). Deze maatregel is er op gericht om bestaande OV-gebruikers in en rond Maastricht in het OV te houden en automobilisten te verleiden van de auto op het OV over te stappen. Dit door 4 weken een probeeraanbod te bieden en 4 weken een vervolgaanbod. Het probeeraanbod bestaat uit een periode van 4 weken waarin medewerkers van convenantpartners van Maastricht Bereikbaar gratis het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer in Zuid-Limburg kunnen proberen. Zij kunnen met de Maastricht Bereikbaar OV-chipkaart woon-werkreizen maken per trein (in de 2e klasse) of met de bus. De kaart is geldig bij alle Nederlandse vervoerders. Aan deelname van “Ontdek het OV” zijn productvoorwaarden verbonden. Na afloop van de actie krijgen deelnemers een persoonlijk reis- en abonnementsadvies. Daarnaast krijgen deelnemers die definitief de overstap naar het OV maken een aantrekkelijk welkomstaanbod.

 • 3. Spitsmijden werkgevers (2015-2017). Met deze maatregel worden werknemers van werkgevers die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar verleid om de spitsperiode met de auto te mijden. In ruil daarvoor ontvangen de werknemers per spitsmijding punten (beloning) van Maastricht Bereikbaar die zij tegen producten in kunnen wisselen in een webshop. Maastricht Bereikbaar is een samenwerkingsverband van overheden en bedrijfsleven om Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te houden. Maastricht Bereikbaar stimuleert structureel ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers en het goederenverkeer. Daarvoor organiseren zij diverse acties en bieden zij producten en diensten waarmee partners slim kunnen reizen en werken.

Brabant

In de regio Brabant staan vinden drie beloningsprojecten plaats:

 • 1. Verlenging van het project ‘B-riders’ (Stcrt. 2013, 34274) tot en met 31 december 2016.

 • 2. Singelmijden Breda (2016-2017): Bij dit project worden weggebruikers op de singels van Breda en de stedelijke invalswegen die uitkomen op de singels van Breda vanaf 1 januari 2016 verleid om in ruil voor een beloning deze wegen van Breda te mijden in de spitsperiodes, een andere route te nemen of van modaliteit te veranderen. Bij deze gedragsverandering worden eveneens gedragswetenschappelijke interventies en overtuigingsstrategieën gehanteerd.

 • 3. Spitsmijden A2 Nederweert – Eindhoven (2016): Bij dit project worden weggebruikers op de A2 tussen Nederweert en knoopunt Leenderheide in beide rijrichtingen verleid om in 2016 in ruil voor een beloning dit deel van de A2 te mijden in de spitsperiodes, een andere route te nemen of van modaliteit te veranderen. Bij deze gedragsverandering worden eveneens gedragswetenschappelijke interventies en overtuigingsstrategieën gehanteerd.

Twente

Fietsstimulering Twente (2015-2016). Bij dit project kunnen medewerkers van convenantpartners van Twente Mobiel een beroep doen op de fietsstimuleringsregeling. Deelnemers kunnen van de projectorganisatie Twente mobiel in 2015 en 2016 een variabele vergoeding ontvangen, die afhankelijk is van het aantal gefietste woon-werkkilometers in een bepaalde afstandsklasse. Per gefietste dag kan tussen de € 1 en € 5 worden verdiend.

Groningen-Assen

In de regio Groningen-Assen vinden drie beloningsprojecten plaats.

 • 1. Verlenging van het project ‘Fietsactie 2014-2015 Regio Groningen-Assen’ (Stcrt. 2014, 22226) tot en met 31 december 2017.

 • 2. Spitsmijden Zuidelijke Ring Groningen (2016-2017). Bij dit project worden weggebruikers in aanloop naar en ten tijde van de ombouw van de Zuidelijk Ring Groningen in 2016 en 2017 verleid om in ruil voor een beloning dit gebied te mijden in de spitsperiodes, een andere route te nemen of van modaliteit te veranderen. Bij deze gedragsverandering worden eveneens gedragswetenschappelijke interventies en overtuigingsstrategieën gehanteerd.

Midden-Nederland

In de regio Midden-Nederland vinden twee beloningsprojecten plaats:

 • 1. Verlenging project “Stimulering E-bikes (provincie Utrecht)” uit 2014 (Stcrt. 2013, 34274) tot en met 31 december 2017.

 • 2. Spitsmijden A12 Midden-Nederland (2016-2017). Bij dit project worden weggebruikers op de A12 nabij Utrecht stad in 2016 en 2017 verleid om in ruil voor een beloning dit deel van de A12 en enkele stedelijke invalswegen te mijden in de spitsperiodes, een andere route te nemen of van modaliteit te veranderen. Bij deze gedragsverandering worden eveneens gedragswetenschappelijke interventies en overtuigingsstrategieën gehanteerd.

Metropoolregio Amsterdam

In de Metropoolregio Amsterdam vinden twee beloningsprojecten plaats:

 • 1. Spitsmijden Metropoolregio Amsterdam (2016-2017): dit project bestaat uit 3 deelprojecten (I) A9 Alkmaar – Haarlem, gekoppeld aan de renovatie van de Velsertunnel, (II) A9 Haarlem – Amsterdam en (III) A27 Almere – Eemnes in 2016 en 2017. Bij deze deelprojecten worden weggebruikers verleid om in ruil voor een beloning deze trajecten te mijden in de spitsperiodes, een andere route te nemen of van modaliteit te veranderen. Bij deze gedragsverandering worden eveneens gedragswetenschappelijke interventies en overtuigingsstrategieën gehanteerd.

 • 2. Fietsstimulering IJmond Bereikbaar (2015-2016). Bij dit project kunnen werknemers aangesloten bij IJmond Bereikbaar in 2015 en 2016 een beroep doen op de fietsstimuleringsregeling als zij van de auto overstappen op de fiets. IJmond Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest met als doel de IJmondgemeenten bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. Deelnemers kunnen een variabele vergoeding ontvangen van IJmond Bereikbaar die afhankelijk is van het aantal gefietste kilometers en van het seizoen (zomer / winter). Ook kunnen medewerkers, die nu al op de fiets naar hun werk komen, in aanmerking komen voor een ‘aandraagsubsidie’. Zij ontvangen tot een maximum van 3 collega’s die overstappen van de auto op de fiets een vergoeding van 5 cent per daadwerkelijk gefietste woon/werkkilometer. Ritregistratie vindt vooralsnog plaats op basis van vragenformulieren maar wordt nog geautomatiseerd door een smartphone applicatie in te zetten. IJmond Bereikbaar verzorgt de administratieve afhandeling en betaalt de vergoeding aan de deelnemers uit.

Rotterdam

Verlenging “Mobiliteitsproject Spitsmijden Personen op Ruit Rotterdam” en “Mobiliteitsproject Spitsmijden Algeracorridor (regio Rotterdam)” (Stcrt 2014, 9406) tot en met 31 december 2016.

Arnhem-Nijmegen

In de regio Arnhem-Nijmegen vinden twee beloningsprojecten plaats:

 • 1. Slim uit de Spits A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord (2015). Bij dit project worden weggebruikers op de A12 ten tijde van de verbreding van de A12 tussen Veenendaal en Grijsoord in beide rijrichtingen in de tweede helft van 2015 verleid om in ruil voor een beloning van € 4,– per gemeden spits de A12 te mijden in de spitsperiodes, een andere route te nemen of van modaliteit te veranderen.

 • 2. Spitsmijden Waalbrug Nijmegen (2016-2017). Bij dit project worden weggebruikers ten tijde van de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen in 2016 en 2017 verleid om in ruil voor een beloning dit stedelijke gebied te mijden in de spitsperiodes, een andere route te nemen of van modaliteit te veranderen. Bij deze gedragsverandering worden eveneens gedragswetenschappelijke interventies en overtuigingsstrategieën gehanteerd.

Zwolle-Kampen

Fietsstimulering Zwolle-Kampen (2016-2017). Bij dit project kunnen automobilisten die reizen van en naar de prioritaire gebieden Zwolle-Centrum, Hanzeland, Voorst(erpoort) en de A28-Centrumzone die overstappen op de fiets in 2016 en 2017 een beroep doen op een fietsstimuleringsregeling. Deelnemers ontvangen een beloning als zij in de spitsperiodes meer met de fiets gaan reizen in plaats van de auto. Bij deze gedragsverandering worden eveneens gedragswetenschappelijke interventies en overtuigingsstrategieën gehanteerd.

Stedendriehoek

Fietsactie 2015 Regio Stedendriehoek (2015). Bij dit project in de Regio Stedendriehoek kunnen medewerkers van convenantpartners van Slim Reizen Stedendriehoek in 2015 een beroep doen op de fietsstimuleringsregeling voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of een elektrische bakfiets. De regio Stedendriehoek bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Deze regio neemt sinds eind 2013 deel aan het Beter Benutten programma. De regio voert dit programma uit onder de noemer Slim Reizen Stedendriehoek waarin een intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven centraal staat. Inzet daarbij is het woon-werkverkeer beter over de dag te spreiden zodat er minder spitsverkeer is. Deelnemers aan de fietsstimuleringsregeling krijgen een bedrag van € 150,– tot € 475,– retour voor de aanschaf van hun (elektrische) fiets, afhankelijk van het type fiets en het gebruik. Doel is dat deelnemers met de auto de spits vermijden. De vergoeding aan de werknemer vindt plaats rechtstreeks vanuit de projectorganisatie Slim Reizen Stedendriehoek. De werknemers moeten minimaal de helft van hun werkdagen het woon-werkverkeer per fiets afleggen. De werkgever geeft hiervoor verklaringen af of dit ook daadwerkelijk plaatsvindt. Zie voor meer informatie: http://slimreizenstedendriehoek.nl/slim-reizen/nieuwe-fietsactie-samen-schakelen-2015/

Wederzijdse verplichtingen

De regio’s dragen als opdrachtgevers zorg voor een correcte uitvoering van de projecten conform de ondertekende Plannen van Aanpak en de geldende nationale (o.a. de Privacywetgeving) en internationale regelgeving (o.a. Europese aanbestedingsregelgeving). De opdrachtgever handelt hierbij voor eigen rekening en risico. De Minister gaat op basis van de door haar goedgekeurde plannen van aanpak over tot verhoging van de BDU verkeer en vervoer en een verhoging via bijdragen aan provincie- en gemeentefonds gedurende de looptijd van de Plannen van Aanpak (2015, 2016 en 2017). Deze gelden zijn bestemd als bijdrage voor de door de regio’s gemaakte en te maken kosten aan derden ten behoeve van de uitvoering en begeleiding van de beloningsprojecten.

De Plannen van Aanpak liggen gedurende 6 weken na datum van deze publicatie ter inzage bij het secretariaat van de programmadirectie Beter Benutten, Plesmanweg 1 – 6, Den Haag of zijn te downloaden via respectievelijk www.beterbenutten.nl/spitsmijden en www.beterbenutten.nl/fiets.