Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 22226Overig

Fietsstimuleringsprojecten Groningen-Assen en Twente, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft samen met de twaalf drukste stedelijke regio’s een pakket van ruim 300 praktische, meetbare maatregelen opgesteld waarmee files op de drukste punten in 2014 verminderd moeten zijn met 20 procent. Per regio is een eigen regionaal pakket maatregelen overeengekomen bestaande uit een combinatie van ITS, vraagbeïnvloeding en aanleg van extra infrastructuur en gericht op zowel de fiets, de auto en het openbaar vervoer. Per regio is er een bestuurlijk trio dat de projecten aan stuurt en stimuleert. Het trio bestaat uit een regionale bestuurder, een bestuurder van het bedrijfsleven en de minister. Elke maatregel wordt uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak wordt geaccordeerd door het bestuurlijk trio. Na de eerste fase is nu het programma vervolgd met een tweede fase.

Doel en looptijd van de Plannen van Aanpak

Het programma Beter Benutten bevat diverse fietsprojecten ter stimulering van het gebruik van fietsen en e-bikes. Daartoe zijn en worden beloningsprojecten gestart in Brabant, Maastricht, Twente, Utrecht en Groningen, waarbij het fietsgebruik met een financiële prikkel wordt bevorderd. Ook in de tweede fase worden soortgelijke projecten opgestart. De beloningsprojecten zijn beschreven in Plannen van Aanpak. Het doel van het Plan van Aanpak is het uitwerken en vastleggen van de uitvoering van het project. Hierbij gaat het om twee projecten, een in Groningen en een in Twente.

Fietsactie 2014-2015 Regio Groningen-Assen

In de Regio Groningen-Assen kunnen medewerkers van convenantpartners van GA Slimmer een beroep doen op de fietsstimuleringsregeling voor de aanschaf van een e-fiets of een e-scooter. Deelnemers aan de fietsstimuleringsregeling krijgen € 250,– retour voor de aanschaf van hun e-fiets of e-scooter. Doel is dat deelnemers met de auto de spits vermijden. De vergoeding aan de werknemer vindt rechtstreeks vanuit de projectorganisatie Ga Slimmer plaats.

De werknemers ondertekenen een aanvraagformulier waarin zij beloven de komende 2 jaar minimaal 3 dagen in de week op de e-bike of e-scooter naar het werk te komen. De werkgever kan dit op verzoek van Ga Slimmer steekproefgewijs controleren. Daarnaast worden de deelnemers via een enquête ondervraagd over het gebruik van de e-fiets/ scooter: hoe vaak gaat met de e-fiets/scooter naar het werk, op welke dagen, welke route wordt genomen, etc.?

Dit project is gestart in januari 2014 en eindigt uiterlijk 31 november 2015.

Fietsactie 2014 Regio Twente

In Twente kunnen medewerkers van convenantpartners van Twente Mobiel een beroep doen op de fietsstimuleringsregeling. Dit kan een normale fiets of een e-fiets zijn. Doel is dat deelnemers met de auto de spits vermijden. Bij het overstappen op de fiets, geldt een variabele vergoeding afhankelijk van het aantal gereden kilometers (8 km of minder, 9 – 14 km, 15 km of meer), met een maximaal variabel bedrag bij 88 fietsdagen. Streven is 2 op de 3 ritten naar het werk met de fiets te realiseren in de periode mei tot november 2014. Registratie vindt plaats bij Twente Mobiel. Deelnemers moeten dagelijks online hun de woon-werkritten registreren en een bandje met een unieke code aan de fiets bevestigd hebben voor de steekproefsgewijze controle. Dit project is gestart in mei 2014 en eindigt uiterlijk 31 november 2014.

Wederzijdse verplichtingen

De regio’s dragen als opdrachtgevers zorg voor een correcte uitvoering van de projecten conform de ondertekende Plannen van Aanpak en de geldende nationale (o.a. de Privacywetgeving) en internationale regelgeving (o.a. Europese aanbestedingsregelgeving). De opdrachtgever handelt hierbij voor eigen rekening en risico. De minister gaat op basis van de door haar goedgekeurde Plannen van Aanpak over tot verhoging van de BDU verkeer en vervoer gedurende de looptijd van de Plannen van Aanpak (2013, 2014 en 2015). Deze gelden zijn bestemd als bijdrage voor de door de regio’s gemaakte en te maken kosten aan derden ten behoeve van de uitvoering en begeleiding van de fietsstimuleringsprojecten.

Beide plannen van aanpak zijn gedurende 6 weken na datum van deze publicatie te downloaden via www.beterbenutten.nl/nieuws/592/Fietsstimuleringsprojecten-Groningen-Assen-en-Twente