Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 9406Overig

Mobiliteitsproject Spitsmijden Ruit en Spitsmijden Algeracorridor, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft samen met de twaalf drukste stedelijke regio’s een pakket van 300 praktische, meetbare maatregelen opgesteld waarmee files op de drukste punten in 2014 verminderd moeten zijn met 20 procent. Per regio is een eigen regionaal pakket maatregelen overeengekomen bestaande uit een combinatie van ITS, vraagbeïnvloeding en aanleg van extra infrastructuur en gericht op zowel de fiets, de auto en het openbaar vervoer. Per regio is er een bestuurlijk trio dat de projecten aan stuurt en stimuleert. Het trio bestaat uit een gecommitteerde regionale bestuurder, een bestuurder van het bedrijfsleven en de minister. Elke maatregel wordt uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak wordt geaccordeerd door het bestuurlijk trio. De regionale pakketten tezamen vormen het programma Beter Benutten.

Onderdeel van de regionale pakketten van maatregelen zijn diverse spitsmijdprojecten ter stimulering van het mijden van de spits. Daartoe zijn en worden beloningsprojecten gestart in diverse regio’s, waaronder Rotterdam, waarbij het mijden met een financiële prikkel wordt bevorderd. De beloningsprojecten zijn beschreven in Plannen van Aanpak. Het doel van de Plannen van Aanpak is het uitwerken en vastleggen van de uitvoering van de onderhavige projecten. Enkele projecten zijn reeds gestart medio 2013 en kennen een verschillende looptijd. In de regio Rotterdam starten thans twee nieuwe projecten te weten Spitsmijden Ruit en Algeracorridor.

Projecten: ‘Spitsmijden Personen op Ruit Rotterdam en Spitsmijden Algeracorridor’ (regio Rotterdam)

In Rotterdam krijgen deelnemers van de projecten Spitsmijden Personen op Ruit Rotterdam en Algeracorridor een vergoeding van maximaal zes euro per gemeden spits en maximaal 9 euro voor beide spitsen samen per werkdag. De projecten Spitsmijden Personen op Ruit Rotterdam en Algeracorridor hebben als doel om het aantal spitsritten op de ruit van Rotterdam (A13, A20, A15 en A16) en de Algeracorridor (Krimpen a/d IJssel – Rotterdam Alexander) te reduceren en zo de doorstroming te verbeteren. De projecten zijn op 17 maart 2014 van start gegaan en lopen vooralsnog tot 31 december 2014; een verlenging is mogelijk. Kijk voor meer informatie over deze projecten op www.WILDVANDESPITS.nl of bel op (010) 402 6326.)

De Plannen van Aanpak zijn gedurende 6 weken na datum van deze publicatie te downloaden via http://www.beterbenutten.nl/nieuws/485/