Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2015-19499".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-19499
Jaargang 2015
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-07-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 19499
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Economische Zaken van 26 juni 2015, nr. WJZ/15058509, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam betreffende het verstrekken van subsidies ten laste van de Rijkscofinanciering op grond van de Regeling Europese EZ-subsidies (Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken