Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2012-26314".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-12-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 35a Successiewet 1956
Grondslag Artikel 10 Wet op de vennootschapbelasting 1969
Grondslag Artikelen 30a en 31 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
Grondslag Artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964
Grondslag Artikelen 10.3, 10.3a, 10.6, 10.6a, 10.7 en 10bis.12 Wet inkomstenbelasting 2001
Grondslag Artikel 2 Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
Grondslag Artikelen 10aa en 10eb Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Grondslag Artikel XL Wet uniformering loonbegrip
Grondslag Artikel 7 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Grondslag Artikel 8 Kostenwet invordering rijksbelastingen
Identifier stcrt-2012-26314
Jaargang 2012
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-12-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 26314
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Bijstellingsregeling 2013
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken