Rectificatie Bijstellingsregeling 2013

(Staatscourant 2012 nr. 26314 28 december 2012)

In de Staatscourant van 28 december 2012, nr. 26314 is de Bijstellingsregeling 2013 gepubliceerd. Per abuis is een onderdeel verkeerd weergegeven.

 • 1. Artikel II, onderdeel B, van de Bijstellingsregeling 2013 bevat een onjuist bedrag. Het in de eerste kolom van de in dat onderdeel opgenomen tabel genoemde € 55 99 moet € 55 991 zijn. De juiste weergave van onderdeel B is als volgt:

  • B. In artikel 20a, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door:

   Bij een belastbaar loon van meer dan

   maar niet meer dan

   bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

   I

   II

   III

   IV

   € 19 645

   5,85%

   € 19 645

   € 33 363

   € 1 149

   10,85%

   € 33 363

   € 55 991

   € 2 637

   42%

   € 55 991

   € 12 140

   52%

Naar boven