Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-7209".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-04-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Sanctieregeling terrorisme 2007-II, art. 2
Identifier stcrt-2011-7209
Jaargang 2011
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype ministerie
PS key SC140726
Publicatiedatum 2011-04-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 7209
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 18 april 2011, nr. DVB/TN/054-2011, tot aanwijzing van de Stichting Al Aqsa als rechtspersoon jegens welke de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken