Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2011 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2011-1873".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2011-1873
Jaargang 2011
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype dienst en agentschap
PS key SC135509
Publicatiedatum 2011-02-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1873
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Vergunningen
Taal nl
Titel Kennisgeving voorbereiding besluiten aanvragen vergunningen Tracébesluit Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken