Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-07-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-13935".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-07-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 3 en 5, Kaderwet VWS-subsidies
Identifier stcrt-2011-13935
Jaargang 2011
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key SC147267
Publicatiedatum 2011-07-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13935
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren van stageplaatsen in de zorg vanaf studiejaar 2011/2012 (Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken