Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-06-2010 gepubliceerd door Raden voor Rechtsbijstand (Cluster). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2010-8674".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-05-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 4, Besluit Uitwijklijst Wbtv (Stb. 2009, 102)
Grondslag Artikel 11 sub b, Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2008, 555)
Grondslag Artikel 8, Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375)
Grondslag Het advies van het kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers d.d. 9 april 2010
Grondslag Het advies van het kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers d.d. 25 januari 2010
Grondslag Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv (Stb. 2009, 15358)
Grondslag Het advies van het kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers d.d. 16 maart 2010
Identifier stcrt-2010-8674
Jaargang 2010
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
PS key SC120697
Publicatiedatum 2010-06-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 8674
Publicerende organisatie Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit Permanente educatie Wbtv
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken