Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2010 gepubliceerd door Inspraakpunt. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2010-2212".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2010-2212
Jaargang 2010
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype dienst en agentschap
Pskey SC113951
Publicatiedatum 2010-02-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 2212
Publicerende organisatie Inspraakpunt
Rubriek Vergunningen
Taal nl
Titel Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 voor 18 gebieden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken