Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2010-19612".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2010-19612
Jaargang 2010
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key SC131832
Publicatiedatum 2010-12-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 19612
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Bekendmaking implementatie richtlijn nr. 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PB L 328)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken