Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-09-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2010-14878".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-09-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 5 Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
Identifier stcrt-2010-14878
Jaargang 2010
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype ministerie
PS key SC127193
Publicatiedatum 2010-09-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14878
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 september 2010, nr. WJZ/237168 (8300), houdende wijziging van de subsidieplafonds voor de verlening van instandhoudingssubsidies
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken