Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-01-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2010-125".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-12-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag art. 5 Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
Identifier stcrt-2010-125
Jaargang 2010
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype ministerie
PS key SC111599
Publicatiedatum 2010-01-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 125
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. MT-2009-85, tot wijziging van de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten in verband met wijziging van het subsidieplafond voor grootschalige instandhoudingsprojecten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken