Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-07-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2010-11521".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-07-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 4, vijfde lid, Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
Identifier stcrt-2010-11521
Jaargang 2010
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key SC123653
Publicatiedatum 2010-07-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11521
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2010, nr. VGP/VC 3012190, houdende wijziging van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen in verband met de aanpassing van de tarieven voor het aanvragen van een vergunning aan de stijging van de loonkosten 2010
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken