Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2009-10354".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-07-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 6, eerste lid, Kaderwet adviescolleges
Identifier stcrt-2009-10354
Jaargang 2009
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Pskey SC101064
Publicatiedatum 2009-07-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10354
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van 8 juli 2009 houdende instelling van een staatscommissie voor de herziening van de Grondwet (Instellingsbesluit staatscommissie Grondwet)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken