Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2008-1263".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2008-1263
Jaargang 2008
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
PS key SC88825
Publicatiedatum 2008-12-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 235
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Instellingsovereenkomst Commissie benchmarking KCB
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken