Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2023-225".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-05-30
Datum van uitgifte 2023-06-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel VII van het Besluit van 8 november 2022 tot wijziging van het Drinkwaterbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de omzetting van EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 (herschikking) (Stb 2022, 450);
Identifier stb-2023-225
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-06-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 225
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 30 mei 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen N en O, van het Besluit van 8 november 2022 tot wijziging van het Drinkwaterbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de omzetting van EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 (herschikking) (Stb 2022, 450)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid