Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-03-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2022-95".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 21109;248
Behandeld dossier 21109;250
Behandeld dossier 21109;251
Behandeld dossier 24095;511
Behandeld dossier 29984;881
Behandeld dossier 35865;3
Behandeld dossier 35865;7
Beleidsonderwerp Economie | ICT
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-02-24
Datum van uitgifte 2022-03-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 6a, zesde lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, 5.1, eerste lid, van de Omgevingswet, 3.17, vijfde lid, 3.20, eerste lid, 3.20a, eerste lid, 3.23, tweede en derde lid, 4.10, eerste lid, 5a.14, eerste lid, 5c.3, derde lid, 7.1, achtste en negende lid, 7.2ad, vierde lid, 7.5, 7.7, vierde lid, 9.5, tweede lid, 11a.1, derde lid, 11a.2, vierde en vijfde lid, en 18.2, onderdeel a, van de Telecommunicatiewet, 2.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel IV van de Wet van 16 februari 2022 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)
Identifier stb-2022-95
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-03-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 95
Raad van State adviesnummer W18.21.0363/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 24 februari 2022 tot wijziging van verschillende algemene maatregelen van bestuur in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid