Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2022-466".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Economie | ICT
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-11-21
Datum van uitgifte 2022-11-24
DCTERMS.isReplacedBy stb-2022-466-n1
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel III van de wet van 2 november 2022 tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (Stb. 2022, 441);
Identifier stb-2022-466
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Justitie en Veiligheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-11-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 466
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 21 november 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 november 2022 tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (Stb. 2022, 441)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid