Besluit van 21 november 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 november 2022 tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (Stb. 2022, 441)

VERBETERING

Staatsblad 2022, 466 dient als niet gepubliceerd te worden gezien.

’s-Gravenhage, 29 november 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven