Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-09-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2022-341".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Recht | Staatsrecht
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-08-22
Datum van uitgifte 2022-09-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Kieswet
Identifier stb-2022-341
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-09-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 341
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 22 augustus 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid