Besluit van 22 augustus 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 2022, nr. 2022-0000330731;

Gelet op artikel IX van de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, III, IV, onderdelen C tot en met E, V, VI, VIIA en VIII van de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (Stb. 2022, 292) treden per 1 januari 2023 in werking, met uitzondering van artikel I, onderdeel LLL.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 augustus 2022

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot

Uitgegeven de tweede september 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven