Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2022-291".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28684;667
Behandeld dossier 28684;673
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-20
Datum van uitgifte 2022-07-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag de artikelen 9.2.1.4, 9.2.2.1, eerste en tweede lid, 9.2.2.3, vijfde lid, 9.2.3.2 en 18.2b, derde lid, van de Wet milieubeheer
Identifier stb-2022-291
Jaargang 2022
KetenID 4420
Maker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.6/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 291
Raad van State adviesnummer W17.22.00006/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 20 juni 2022 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid