Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2022-260".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-22
Datum van uitgifte 2022-06-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2022-260
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Justitie en Veiligheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-06-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 260
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 22 juni 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Kaderwet overige JenV-subsidies (Stb. 2021, 138)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid