Besluit van 22 juni 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Kaderwet overige JenV-subsidies (Stb. 2021, 138)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 14 juni 2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4036491;

Gelet op artikel 9 van de Kaderwet overige JenV-subsidies (Stb. 2021, 138);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Kaderwet overige JenV-subsidies (Stb. 2021, 138) treedt in werking met ingang van 1 juli 2022.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 juni 2022

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven