Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2021-595".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel XV van de Wet betaald ouderschapsverlof;
Identifier stb-2021-595
Jaargang 2021
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 595
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 26 november 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-12-07