Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-09-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2021-426".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28286;909
Behandeld dossier 28286;991
Behandeld dossier 31051;D
Behandeld dossier 31389;3
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-08-27
Datum van uitgifte 2021-09-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 2.2, tiende lid, onderdeel l, 2.4, tweede lid, 2.7, tweede lid, 7.1, 7.2 en 7.8 van de Wet dieren
Identifier stb-2021-426
Jaargang 2021
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-09-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 426
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Raad van State adviesnummer W11.21.0055/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 27 augustus 2021, tot wijziging van het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van honden en het registreren van chippers
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid