Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2021-348".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-07-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-348
Is vervangen door stb-2021-348-n1
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 348
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 12 juli 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van artikel 23 van de Wet medische hulpmiddelen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-07-16